به گزارش پایگاه خبری نشان :

تعیین عیدی کارگران موضوعی است که همواره در ماه های آخر سال مطرح می شود. عیدی کارگران از جنبه های مختلفی امسال مورد اهمیت است. عیدی کارگران شرایطی را فراهم می کند تا بخشی از معیشت این قشر زحمت کش تسهیل شود. عیدی کارگران از جنبه افزایش راندمان کاری نیز مورد اهمیت است. به عبارت دیگر عیدی کارگران می تواند روحیه مضاعفی به کارگران برای ارتقای انگیزه کاری دهد.

عیدی کارگران

مطابق قانون کار حداقل عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است، بر این اساس امسال حداقل عیدی پرداختی به کارگران بین سه میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۷۳۱ هزار تومان خواهد بود.

بر اساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور سال ۱۳۷۰ اصلاح شد تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب امسال را در ۶۰ روز ضرب کنیم. با توجه به اینکه دستمزد روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان است، حداقل عیدی که باید پرداخت شود سه میلیون و ۸۲۰ هزار تومان است.

عیدی کارگران

تکلیف عیدی کارگران اخراجی چه می شود؟

 

در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس حداکثر عیدی که کارگران دریافت می‌کنند هم پنج میلیون و ۷۳۱ هزار تومان است.

در میان جامعه کارگری برخی افراد عیدی کامل دریافت نمی‌کنند. برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند هم براساس ۶۰ روز کار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌شود. به این شکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد ۲ ضرب و بر تعداد روز‌های کاری تقسیم می‌شود. (حداقل مزد ضربدر ۲ تقسیم بر ۱۲ و ضربدر تعداد ماه کارکرد)

برای نمونه چنانچه فرد یک ماه کار کرده باشد ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و با دو ماه کار ۶۳۷ هزار تومان دریافت می‌کند. چنانچه فردی نیمی از سال را در کارگاهی مشغول به کار باشد یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان عیدی می‌گیرد.

در قانون، زمان قطعی برای پرداخت عیدی کارکنان مشخص نشده است و براساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند و معمولا سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.

عیدی کارگران

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌

 

قانون تامین اجتماعی شماره:***-*** موضوع:قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌

لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ 30/5/70

 لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق ، مصوب 23/4/1359

ماده واحده - کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند .

 تبصره1- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید .

 تبصره2- در کارگاههائی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود . تبصره3- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است .

 تبصره4- این قانون از تاریخ تصویب ، جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می گردد.

 

میزان عیدی کارگران سال 1400

 

برخوردار شدن از مزایای رفاهی پیش بینی شده در قانون کار نقش بسیار مهمی در تامین زندگی این قشر از جامعه خواهد داشت . در همین راستا ، برخورداری از عیدی و پاداش پایان سال برای کارگران ، تکلیفی قانونی است که به عهده کارفرمایان قرار گرفته و در سال 1400 نیز مانند سال های گذشته قابل پرداخت خواهد بود .

پرداخت مبلغ مشخصی از مزایای نقدی در پایان هر سال مالی که به اسفند ماه ختم می شود را تحت عنوان " عیدی یا پاداش پایان سال " نامگذاری کرده اند که علاوه بر کارمندان دولتی ، کلیه کارگرانی که مشمول قانون کار بوده و در یک کارگاه به دستور کارفرما مشغول به کار هستند را در بر می گیرد و کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی به کارگران خود شده اند .

در راستای اجرایی نمودن تکلیف مذکور ، قانونی تحت عنوان قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که بر اساس آن ، مبلغ و میزان عیدی کارگران مشخص شده است . به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که مبلغ عیدی کارگران در سال 1400 چقدر است و چه میزان پاداش به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰ قابل پرداخت خواهد بود .

 

تعیین مبلغ عیدی و پاداش کارگران
 

بر خلاف عیدی و پاداش پایان سال کارمندان دولت که همه ساله به موجب تصویب نامه هیات وزیران مبلغ آن مشخص شده و در خصوص کلیه کارمندان دولت به یکسان اعمال می شود ، قانون حاکم بر نحوه تعیین و پرداخت عیدی به کارگران مشمول قانون کار ، ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب سال 1370 توسط مجلس شورای اسلامی می باشد .

به موجب ماده واحده قانونی مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران ، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار ، معادل شصت روز آخرین مزد ، ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان ، نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران تجاوز کند .

البته ، پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه ها مشغول به کار بوده اند نیز الزامی بوده و مبلغ عیدی پرداختی به آنان باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت روزهایی که در آن محل به کار مشغول بوده اند ، محاسبه و پرداخت بشود .

نکته مهم دیگری که در رابطه با تعیین مبلغ و میزان عیدی کارگران وجود دارد آن است که گاها در برخی از کارگاه ها ، رویه جاری آن است که بیشتر از مبلغ مشخص شده در قانون به کارگران عیدی پرداخت می شود که در این حالت ، عرف کارگاه صحیح و معتبر می باشد .

لازم به ذکر است که به موجب این ماده واحده ، مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از عدم پرداخت عیدی یا پاداش کارگران نیز مشخص شده است که اختلافات مذکور ، در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در قانون کار یعنی هیات تشخیص و هیات حل اختلاف قانون کار می باشد .