به گزارش پایگاه خبری نشان :

در پی برخورد شدید یک دستگاه خودرو پراید راننده این خودرو به طور معجزه آسایی زنده ماند.

FeoisKxKjZdN