به گزارش پایگاه خبری نشان :

مهریه حق زن است اما برای دریافت آن باید به شرایط متعددی توجه داشت و مطابق با هر شرایطی و بر اساس قانون عمل کرد.


گریه های همسر مهرداد میناوند بر سر مزارش +عکس


 

بر اساس قانون اگر زن قبل از آنکه مهریه خود را از همسرش دریافت کند فوت کند و مهریه وجه رایج باشد ورثه زن نمی‌توانند مهریه او را دریافت کنند، با فوت زوجه مهریه به ورثه او منتقل می‌شود یعنی هر یک از ورثه همان طور که سهم ارث خود را می‌برند می‌توانند این میزان مهریه را هم دریافت کنند، ولی باید به این نکته توجه داشت که آنچه به ورثه می‌رسد مبلغ مهریه مندرج در سند ازدواج است و آن‌ها نمی‌توانند قیمت روز مهریه را مطالبه کنند.

این موضوع به دلیل آن است که قانون فقط برای زوجه زنده مهریه را در نظر گرفته است و ورثه او در این موضوع نقشی ندارند.

البته عده‌ای از کارشناسان هم می‌گویند که ورثه قائم مقام و جانشین زن هستند و همان حقی که زوج نسبت به مهریه دارد ورثه او هم دارند و بر همین اساس مهریه باید بر اساس قیمت روز پرداخت شود.