به گزارش پایگاه خبری نشان :

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا صبح پنج‌شنبه (۹ بهمن) به بیش از ۱۰۱ میلیون و ۴۴۱ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این ویروس نیز از ۲ میلیون و ۱۸۴ هزار نفر فراتر رفت. 

در حال حاضر آمریکا با بیش از ۲۶ میلیون و ۱۶۶ هزار مبتلا از نظر تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، برزیل و روسیه در رده‌های دوم تا چهارم هستند. 

ایران نیز از نظر تعداد مبتلایان کوویدـ۱۹ هم‌اکنون در رده شانزدهم قرار دارد.