به گزارش پایگاه خبری نشان :

یکی از مسافران مترو در کشور استرالیا هنگام پیاده شدن از واگن قطار متوجه میزان فاصله میان قطار تا سکو نشد و با فرو رفتن پای او در این فاصله دچار حادثه شد.

این فرد ابتدا فکر می‌کرد که می‌تواند پای خود را به راحتی از فاصله خارج کند تا قطار مترو ایستگاه را ترک کند، اما مأمور ایستگاه که در نزدیکی او بود متوجه این موضوع شد و بلافاصله به راننده قطار اشاره داد که حرکت نکند.

مامور مترو به کمک مرد گرفتار میان قطار و سکو رفت، اما نتوانست کمکی به او بکند، زیرا پای مرد خیلی فرو رفته و گیر کرده بود و در صورت فشار آوردن ممکن بود دچار آسیب جسمی شود.

در این لحظه مسافران قطار که به وسیله راننده از علت توقف بیش از اندازه در این ایستگاه با خبر می‌شوند با ترک واگن‌ها به کمک هموطن خود می‌شتابند.

مسافران مترو با پیاده شدن از قطار و کم کردن وزن قطار همه با هم و با اشاره مأمور ایستگاه قطار را به جهت مخالف حرکت می‌دهند تا چند سانتی متری فاصله ایجاد کنند و مرد گرفتار بتواند پای خود را خارج کند.

تکرار چندین باره این کار و هل دادن قطار باعث شد مرد گرفتار نجات یابد و همه مسافران خوشحال از این حس انسان دوستانه برای او دست زدند و با ابراز خوشحالی خود مجددا سوار قطار شده و به مسیر خود ادامه دادند.

حجم ویدیو: 5.35M | مدت زمان ویدیو: 00:01:30