به گزارش پایگاه خبری نشان :

با شیوع ویروس کرونا و استفاده بیش از پیش تکنولوژی و کدهای کیوآر، اینبار سنگ قبرهای ترکیه صاحب کد کیوآر شدند.

با نصب کدهای کیوآر بر روی سنگ قبرها، زیارت کنندگان مزار می‌توانند بیوگرافی شخص متوفی را از طریق تلفن همراه خود بخوانند.

اطلاعات موجود در کیوآر، تنها به بیوگرافی ختم نمی‌شوند.

محتواهایی همچون فیلم، شعر، عکس و دعاهای مختلف نیز با استفاده از کد کیوآر قابل دسترسی هستند.