به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش از دیلی میل، "مارک" می گوید بسیار خوش شانس بوده که با وجود پارگی گردن و بخشی از سرش توانسته تمساح گرسنه را از خود دور کرده و از این حمله جان سالم بدر برد.

1294535.jpg

این شناگر ماهر که تجربه زیادی هنگام شنا کردن بدست آورده بود بیان کرد که  هنگام شنا در دریاچه کرنز"کوئینزلند " استرالیا  تمساحی به طول ۲ متر به او نزدیک شده و تلاش کرده تا او را ببلعد در همین زمان جدال مرگباری میان این شناگر و تمساح آغاز شده و پس از مبارزه ای سخت مارک  موفق شده تا تمساح را از خود دور کرده و خود را به ساحل برساند وتحت نظر پزشکان قرار گیرد.