به گزارش پایگاه خبری نشان :

مسکن مهر امارات که یک سال است ساخته شده و تحویل مردم داده شده است.

این خانه ها دولتی است و همگی به قسط به افراد داده می شود.هر کسی که خانه را تحویل می گیرد، باید ۵ سال به طور مداوم در این‌ خانه زندگی ‌کند تا از خانه های دیگر که باید به دست نیازمندان برسد، سواستفاده نشود.بعد از ۵ سال این خانه ها به اسم شخص زده می شود.

حجم ویدیو: 7.23M | مدت زمان ویدیو: 00:02:19