به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش میرر، داماد مالزیایی به همراه همسر آینده خود در حال خوش آمد گویی به مهمانان عروسی شان بودند که نامزد سابق عروس به آنها نزدیک شده و قصد دارد تا برای آخرین خداحافظی دست عروس را ببوسد و او را در آغوش بکشد  در همین زمان عروس از داماد درخواست می کند تا این کار را انجام دهد اما داماد با لبخندی تلخ  مقابل مهمانان موافقت خود را اعلام می کند.

با انتشار ویدئوی این صحنه ناراحت کننده بسیاری از کاربران تیک تاک معتقدند که داماد باید عروس را رها می کرد زیرا سزاوار داشتن همسر بهتر و وفادارتری است .نظرکاربران بسیار متفاوت بوده اما اکثریت ناراحتی خود را در ارتباط با حس داماد منتشر کرده اند و حتی یکی از کاربران نوشته "لبخند تلخ داماد " نشان از درد درون دارد.