به گزارش پایگاه خبری نشان :

کوسه گرسنه پدر کودکی 2 ساله را در دریا خورد !

مرد 32 ساله که به همراه همسر و پسرش برای شنا به ساحل استرالیا رفته بود ناگهان در آب غافلگیر شده و توسط کوسه خورده شد.

این حادثه در ساحل بندر رخ داد و امدادگران ساحلی موفق به نجات قربانی نشدند.

با این وجود تیم پزشکی پس از بیرون کشیدن بقایای جسد قربانی توسط امدادگران اعلام کرد که احتمال دارد قربانی بر اثر ایست قلبی در آب جان سپرده و سپس کوسه جسد و گوشتش را خورده باشد