به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، قربانی "دیوید بال " به اتهام قتل دو شکارچی به نامهای "زکری گروز"۲۵ ساله و "چانس بلک "۲۶ ساله در دادگاه تنسی آمریکا محکوم شده و با قرار وثیقه تا دادگاهی بعدی اش آزاد بوده است.

روز گذشته ماموران پلیس تنسی آمریکا جسد این مرد ۷۰ ساله را در آبهای برکه "رلفوت " در منطقه جنگلی ایالت تنسی یافته اند. جسد برای یافتن علت مرگ و نحوه قتل به پزشکی قانونی منتقل شده است و پلیس جستجوها را برای یافتن ردی از قاتل آغاز کرده است.