به گزارش پایگاه خبری نشان :
گفته شده آلمان این اتاق های کپسولی را که حداکثر دو نفر ظرفیت دارد، عایق گرماست و روشنایی دارد در مناطقی که کارتن خواب زیادی دارد قرار می دهد تا کارتن خواب ها در سرما یخ نزنند. کاربران زیادی به این تصاویر واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: «از همین اتاق ها برای هتل کپسولی وارد کردند توی کشور ولی قبل از استفاده گم شدند!» کاربر دیگری نوشت: «ما هم خودمون طرح مسکن 25 متری برای زوج ها داشتیم که خونه دار بشن ولی خب همونم نمی شه خرید.» کاربری هم نوشت: «کاش از همین اتاق ها هم برای زوج ها درست کنن که هزینه های اجاره خیلی بالاست.»