به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش دیلی میل، متهم "ریموند وبر"29 ساله برادر بزرگ ترین خواننده رپ آمریکایی "اوزی مارکوس " است که پس از جنایت های هولناکش دستگیر شده است.

اطلاعات پلیس کالیفرنیا نشان می دهد که قتل ها در آپارتمان قاتل در "واکاویل " رخ داده و قاتل در حالیکه اسلحه ای در دست دارد کنار اجساد نشسته و حرف می زند. دختر 15 ساله یکی از اقوام دیگر همسر قاتل بوده که او نیز در این دعوای خانوادگی جان سپرده است.

ماموران پلیس تنها 8 ساعت بعد متهم رادر حالیکه با ماموران درگیر شده بود به دام انداخته و به زندان ایالتی منتقل کردند. او در فیلم خود در اینستاگرام بیان کرد که همه جا پر از پلیس است آخرین باری است که من را می بینید هر لحظه امکان ورودشان به خانه وجود دارد .

"ریموند" هنگام دستگیری با اتهاماتی چون دو قتل عمد، حمل سلاح غیر قانونی ، مقاومت در برابر ماموران پلیس و درگیری با ماموران راهی زندان شد.