به گزارش پایگاه خبری نشان :

رفتار خاص نوعی عنکبوت مادر در شبکه های اجتماعی منتشر شد که حیرت بسیاری را به همراه داشت. نوعی عنکبوت وجود دارد که فقط یک بار می تواند مادر شود چون این عنکبوت ها بعد از این که بچه‌های شان سر از تخم در می آورند برای این که آن ها احساس گرسنگی نکنند بدن خودشان را به عنوان غذا به بچه هایشان می دهند و در نهایت یک پوسته خالی از مادر باقی می ماند. کاربران زیادی به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: «حقیقتا مادر در هر نوع از موجودات به شکل عجیبی از خودگذشتگی داره! از انسان بگیر تا این نوع عنکبوت...» کاربر دیگری نوشت: «کلا عنکبوت ها جالبن یه نوع عنکبوت ماده هم داریم که بعد از اولین رابطه عنکبوت نر رو می خورده و عنکبوت نر با این که عاقبتش رو می دونه به قربانگاه میره!»