به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از روزنامه دیلی‌استار، توهم دوست نداشته شدن و آمدن زن دیگری باعث شد این تصور در زن مکزیکی به وجود آید که شوهرش با زن دیگری ارتباط برقرار کرده و بر اساس همین تصور حکم اعدام شوهرش را صادر و آن را شخصاً اجرا کرد.

جالبتر اینکه بر اساس تحقیقات پلیس، علت ایجاد این تصور که به پرخاشگری، مشاجره و سپس قتل انجامید عکسی بود که این زن پیش از اضافه‌وزن با شوهرش گرفته و در موبایل شوهرش موجود بود، اما زن با این باور که شوهرش با زن دیگری رابطه برقرار کرده به خشم آمد و او را به قتل رساند.

به هر حال، هرچند فریادها و درگیری شدید زن در داخل خانه همسایگان را مجاب به تماس با پلیس کرد، اما پلیس زمانی رسید که مرد بیچاره بر اثر چند ضربه چاقو در خون خود غلتیده بود و زن نیز که لیونارا نام دارد به اتهام قتل شوهرش جان راهی زندان شد.