به گزارش پایگاه خبری نشان :

محققان دانشگاه MIT با استفاده از فناوری نانو توانستند گیاه اسفناج را به یک حسگر طبیعی با قابلیت تشخیص مواد منفجره تبدیل کنند که توانایی ارسال ایمیل دارد. اسفناج‌ها با استفاده از ریشه‌های وسیع خود دائما از خاک و آب‌های زیرزمینی نمونه‌گیری میکنند و با استفاده از روش‌های موثری ترکیبات شیمیایی موجود در خاک را به برگ‌ها منتقل میکنند

محققان با استفاده از این ویژگی‌ها و با بهره‌گیری از فناوری موسوم به نانوبیونیکس توانستند از این قابلیت گیاه اسفناج برای تشخیص مواد منفجره و ارسال هشدار استفاده کنند.