به گزارش پایگاه خبری نشان :

این زرافه شجاع و خوش شانس پس ازمبارزه ۵ ساعته با ۳ شیر کاری می کند که شیرها خسته شده و از شکارش منصرف می شوند.

به گفته فرانسوا شیرها مدام تلاش می کنند تا از سر و گردن این حیوان بالا رفته و او را گاز بگیرند اما زرافه با حرکت و چرخاندن سر و پاهایش بی وقفه برای نجات زندگیش مبارزه می کند و در این مبارزه پیروز میدان شود.

13

12