به گزارش پایگاه خبری نشان :

صبح چهارشنبه به علت مه آلود بودن هوا خودرو پژو در نزدیکی پل به علت ندیدن پل از دیوار رودخانه به داخل رودخانه آغبلاغ رود سقوط کرد .خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

GjwBr2oIOKIV