به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش میرر، مار در حال حرکت در خیابان بوده که چند کارگر متوجه حضور این مار پیتون غول پیکر شده و با پلیس تماس گرفتند.

بنا بر گزارش های موجود نخستین بار کارگران و مردم تصور کرده اند که مار مرده اما هنگامیکه به حیوان نزدیک شده اند متوجه زنده بودن مار غول پیکر شده و به وحشت افتادند.

1295959.jpg

"سخنگوی سازمان محیط زیست اسکاتلند "پاول تامپسون" در این باره گفت: با تماس مردمی کارکنان خود را به محل رسانده و مار پیتون غول پیکر زنده گیری شد تا به محیط زیست بازگردانده شود.

اندازه این حیوان بسیار بزرگ و باورنکردنی بود به نظر می رسد سن حیوان زیاد بوده و تغذیه مناسبی نیز داشته است.

حجم ویدیو: 207.32K | مدت زمان ویدیو: 00:00:05