به گزارش پایگاه خبری نشان :

 دزد، یک بطری پلاستیکی اینجوری بین تایر و گلگیر میذاره، وقتیکه صاحب ماشین میاد و شروع به حرکت میکنه، صدای بلند و وحشتناکی به خاطر بطری بلند میشه!

 وقتی این اتفاق می افته، راننده معمولا از ماشین خارج میشه تا بررسی کنه که چه اتفاقی افتاده، و این لحظه ایه که سرقت اتفاق می افته، چون رانندگان به ندرت موتورو خاموش میکنن و کلید ها و اشیاء با ارزششون هم که توی ماشین هست ..!