به گزارش پایگاه خبری نشان :

در این ویدئو مادر این شهید گران قدر یک تسبیه را به عنوان هدیه از طرف پسرش به «بنیامین بهادری» می دهد، «بنیامین بهادری» هم چادر این مادر والا مقام را به نشانه قدردانی می بوسد. در ادامه مادر شهید می گوید: «مجید من همیشه با این تسبیه در حال ذکر گفتن بود کسی به خاطر ظاهر پسرم فکر نمی کرد که مجید من با این تسبیه در حال ذکر گفتن باشه».  کاربری نوشت: «هیچ کس رو نباید به خاطر ظاهرش قضاوت کرد. کسی فکرشم رو هم نمی کرد این شهید آن قدر با ایمان باشه که در آخر به خاطر ایمان و اعتقادش شهید بشه.» 

حجم ویدیو: 9.40M | مدت زمان ویدیو: 00:02:29