به گزارش پایگاه خبری نشان :

وزیر واکسن افزود انگلیس کتابخانه غنی از جهش‌های ویروس را نگهداری کرده و بنابراین آمادگی بیشتری برای به روز رسانی واکسن در صورت نیاز دارد.

محققان بیم آن دارند ویروس SARS-CoV-۲ که به طور مداوم در حال تکامل است، می‌تواند فرار از مصنویت واکسن را یاد بگیرد.{واکسن بی اثر شود}

در حال حاضر نگران کننده‌ترین نوع کرونا نوع موسوم به B.۱.۱.۷ در انگلیس، نوع B.۱.۳۵۱ در افریقای جنوبی و P.۱ در برزیل است.

نوع افریقای جنوبی و برزیلی هر دو جهشی به نام E۴۸۴K داشته که باعث تغییر پروتئین سنبله روی ویروس می‌شود و واکسن را بی اثر می‌کند.

مشاوران دولت انگلیس البته تاکید دارند که محصول فعلی{واکسن فعلی آسترازنکا/آکسفورد} هنوز باید کارساز باشد و کاملا هم بی فایده نیست.

واکسن به روز شده تا آخر ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود.