به گزارش پایگاه خبری نشان :

باند سارقان به عنف توسط پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شدند.

VDnXagAXqIc4

 

Rot9SorETLT3

a2hIenqIzRzk

6KLSBwb2rhEi

w0c3OJEu8CFw

 

nWYAweKon22m