به گزارش پایگاه خبری نشان :

 ایران: به نقل از دهلی نیوز، متهم که هویتش فاش نشده اهل ایالت اوتارپرادش است که توسط ماموران پلیس محلی هند بازداشت شده است.

بنا بر اطلاعات پلیس هند متهم پس از ورود به خانه نامزد خود ابتدا او را کشته سپس سراغ مادر زن آینده اش رفته و با ضربات چاقو وی را نیز به قتل رسانده و یکی از زنان اقوام خانواده دختر را نیز تا حد مرگ به شدت مجروح کرده و در نهایت گریخته است.

به گفته اقوام خانواده ها  از ابتدا با وصلت این دو جوان مخالف بوده و ظرف روزهای گذشته به شدت با هم درگیر بوده اند.

گفتنی است خانواده دختر به ماموران پلیس بیان کردند که دو ماه قبل از ماجرا دختر قربانی با پسر دیگری نیز نامزد کرده بود و این نامزدی بهم خورده و قصد داشت با این جوان قاتل ازدواج کند که چنین بلایی برسرش آمده است.