به گزارش پایگاه خبری نشان :

تیم‌های امداد و نجات اردکی را هنگام شنا در دریاچه لول، آیداهو، ایالات متحده مشاهده کردند که با وجود تیری در سرش همچنان زنده است و می‌تواند شنا کند.

واحد نجات در دریاچه لاول، پس از حضور در دریاچه از همان روز‌های اولیه مصدومیت اردک، تلاش‌های زیادی برای نجاتش انجام داد، اما موفق به گرفتن اردک نشد، تا اینکه متیو جلیکن موفق شد اردک را بگیرد و پروژه دانشگاهی اش را روی اردک عملی کرد.

rbbbHvhAzuGp

rbbbHvhAzuGp

ملیسا بلکمیر، مدیر واحد نجات دریاچه لاول گفت که پروژه متیو به نجات جوجه اردک از مرگ حتمی کمک کرد. از طرف دیگر، اتفاقی مشابه در یکی از مناطق مسکونی در مسکو پایتخت روسیه برای اردک دیگری رخ داد. تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که مرد به سمت اردک گرفتار در برف حرکت می‌کند و اردکی که بیش از یک ساعت در تلاش برای حرکت در تله یخی ۲۵ متری ساحل گیر کرده و پرنده را به ساحل آورده و به مرکز توان بخشی حیوانات تحویل داد.