به گزارش پایگاه خبری نشان :

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام کرد: روز گذشته خبری مبنی بر افزایش 10 تا 25 درصدی قیمت گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار منتشر شد که دور از واقعیت بود، چرا که نرخ گوشت گوساله بدون هیچ‌گونه تغییری با همان قیمت نرخنامه قبلی در میادین عرضه می‌شود، ضمن اینکه نرخ گوشت گوسفندی نیز در هر کیلوگرم به طور متوسط 4 هزار تومان و به عبارتی، 3 درصد نسبت به نرخنامه قبلی افزایش پیدا کرد.

قیمت انواع گوشت قرمز به شرح ذیل است:

1- ران تازه گوساله هر کیلوگرم 121 هزار تومان (بدون افزایش)

2- سردست تازه گوساله هر کیلوگرم 119 هزار تومان (بدون افزایش)

3- گوشت مخلوط (لُخم) گوساله هر کیلوگرم 110 هزار تومان (بدون افزایش)

4- گوشت چرخ‌کرده مخلوط هر کیلوگرم 98 هزار تومان (بدون افزایش)

5- ران تازه گوسفندی با 4300 تومان افزایش، هر کیلوگرم 135 هزار تومان (3 درصد افزایش)

6- سردست تازه گوسفندی با 4 هزار تومان افزایش، هر کیلوگرم 116 هزار تومان (3 و نیم درصد افزایش)

7- کف‌دست تازه گوسفندی با 4300 تومان افزایش، هر کیلوگرم 134 هزار تومان (3 درصد افزایش)

8- شقه یا لاشه گوسفندی با 4 هزار تومان افزایش، هر کیلوگرم 112 هزار تومان (3 و نیم درصد افزایش)