به گزارش پایگاه خبری نشان :
سایپا از جدیدترین محصول خود با نام تجاری "اطلس" رونمایی کرد.

به تازگی خودروسازی سایپا نسبت به طراحی و رونمایی یکی دیگر از محصولات خود با نام "اطلس" اقدام کرده است.

گفته می شود، این خودروسازی قرار است از چند محصول جدید دیگر خود رونمایی کند که "اطلس" یکی از این محصولات است.