به گزارش پایگاه خبری نشان :

در دمای منفی ۴۰ درجه سیبری لیوبوف مورخودوا پیرزن ۷۹ ساله به تنهایی در کنار دریاچه بایکال سیبری و همراه با حیواناتی که از آن‌ها نگهداری می‌کند زندگی می‌کند.

ابزار سفر او اسکیت است و برای اینکه به نزدیکترین روستا از محل زندگی خود برسد باید مسافتی را نیم ساعت طی کند.

5

3

2

3