به گزارش پایگاه خبری نشان :

یک تصویر فوق العاده عجیبی از جزیره‌ هوکایدو ژاپن منتشر شده که بشدت بحث بر انگیزه!

یه گوزن که داره سر یک گوزن دیگه رو حمل می‌کنه. دوتا احتمال میدن یا اینکه از سر وحشی گری اینکار رو کرده تا بقیه رو بترسوته

یا اینکه از سر عشق به اون گوزن اینکار رو میکنه