به گزارش پایگاه خبری نشان :

یه گوزن که داره سر یک گوزن دیگه رو حمل می‌کنه. دوتا احتمال میدن یا اینکه از سر وحشی گری اینکار رو کرده تا بقیه رو بترسوته

یا اینکه از سر عشق به اون گوزن اینکار رو میکنه.