به گزارش پایگاه خبری نشان :

حاجی بابایی نماینده همدان و وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خبر داد.

حمید رضا حاجی بابایی این اظهارات در گفت و گو با یک رسانه محلی انجام داده است. او در این گفت و گو برنامه های خود را ارائه نداده و راجع به استان و شهر همدان گفت و گو کرده است. این موضوع نشان دهنده؛ دغدغه محلی این کاندیدای اصول گراست.