به گزارش پایگاه خبری نشان :

در یکی از مناطق تانزانیا یک بیماری ناشناخته شیوع پیدا کرده و تا کنون 15 نفر را به کام مرگ کشانده و 50 نفر نیز در بیمارستان ها بستری شده اند.

منابع پزشکی گفتند که بیماران دچار استفراغ و استفراغ خونی می شوند.

« فیلیستا کیساندو»ارشد پزشکان در منطقه «چونیا» در تانزانیا گفت: این بیماری هنوز به شکل گسترده شیوع پیدا نکرده و فقط در یک منطقه شیوع پیدا کرده است به طوری که مبتلایان استفراغ خونی کرده و بعد از تأخیر در رساندن آنها به بیمارستان ها جان خود را از دست داده اند.

مرگ وحشتناک 15 نفر در تانزانیا به خاطر بیماری ناشناخته

وی افزود که معاینه های اولیه پزشکی نشان داد که بیشتر بیماران مرد هستند و از زخم معده و بیماری های کبدی رنج می برند.

دولت تانزانیا کارشناسانی را در عرصه بهداشتی به منطقه ای که این بیماری در آن شیوع پیدا کرده است، فرستاد.