به گزارش پایگاه خبری نشان :

جسد یک زن که 10 سال از زمان مرگش گذشته بود در فریزر خانه دخترش پیدا شد.

پلیس دختر این زن را که جسد مادرش را در فریزر نگهداری کرده بود دستگیر و تحت بازجویی قرار داد.

گفتنی است که متهم 48 ساله در بازجویی گفته که 10 سال پیش جسد مادرش را در فریزر مخفی کرده به این دلیل که نمی‌خواست از خانه‌ای که در توکیو با هم زندگی می‌کردند، خارج شود.

گفتنی است که مقامات نتوانستند زمان و علت مرگ این زن را مشخص کنند و این جسد توسط نظافتچی پیدا و تحویل پلیس داده شد.

سخنگوی پلیس بیان کرد که جسد را برای این که داخل فریزر جا شود، خم کرده بودند و هیچ گونه جراحتی روی بدن این جسد منجمد دیده نشد.

در حال حاضر رسیدگی به پرونده آغاز شده است.