به گزارش پایگاه خبری نشان :

یک کفتار که بی محابا به سمت شیر نر حمله کرده بود، با غضب او مواجه و کشته شد.

در ادامه، فیلمی از لحظه خفه کردن کفتار توسط این شیر را مشاهده می‌کنید.