به گزارش پایگاه خبری نشان :

تصویری از صف خودروها در پارکینگ استادیومی در لس آنجلس امریکا برای دریافت واکسن کرونارا مشاهده می کنید.