به گزارش پایگاه خبری نشان :

پل رسلی که جوانی بیست و شش ساله است در اقدامی باور نکردنی به یک مار آناکوندا اجازه بلعیدن داد و پس از فیلم برداری از این اقدام، از شکم مار خارج شد. این جوان که با لباس ویژه ای به منظور بلعیده شدن توسط مار آناکوندا دوربینی در لباس خودش گذاشته بود تصاویری هولناک از این اقدام خود به ثبت رسانده است.

طول این حیوان 30 فوت طول بوده و این نوع مارها قادر به بلعیدن حیواناتی مثل آهو وخوک و حیواناتی شبیه این موجودات هستند. عرض شانه انسان برای بلعیده شدن توسط این نوع مار بدون آسیب دیدن بسیار پهن است و آنها ابتدا قربانیان خود را با پیچیدن بدن به دور آنها و درهم فشردن می کشد و سپس می بلعند.
آناکوندا سمی نیست ولی  این بسیار جالب است که پل رسلی توانسته بدون آسیب دیدن از این اقدام خود جان سالم به در برد.درازای بدن این خزنده بین هشت تا یازده متر است. ازلحاظ وزن سنگین ترین مار جهان است که حدود 171 کیلوگرم وزن دارد