به گزارش پایگاه خبری نشان :

عصر ایران: از ۳۱ استانِ کشور، تنها مادران ۶ استان بیش از۲ فرزند به دنیا می‌آورند.

براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سال 98، به ترتیب، سه استان سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و خوزستان بیشترین تولد فرزند و 4 استان گیلان، البرز، مازندران و سمنان نیز کمترین تولد فرزند را داشته اند.

همچنین میانگین تولد فرزند در ایران کمتر از 2 فرزند یعنی 1.7 فرزند است.

در میان 31 استان ایران، تنها 6 استان سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی، خوزستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و هرمزگان، بیش از 2 فرزند تولد دارند.

همچنین بررسی این آمار نشان می دهد 6 استان دارای بیشترین نرخ تولد، همه استان های مرزی هستند. شرقی و جنوبی.

در میان 7 استان دارای کمترین نرخ تولد در ایران نیز 5 استان در مناطق مرکزی ایران و 2 استان دیگر، شمالی هستند.

استان تهران (پایتخت) با داشتن آمار تولد 1.3 فرزند در ردیف کمترین نرخ تولد کشور قرار دارد.

PPIDPPxUNvJg