به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، متهم "مریلین آن کپلر"۷۴ ساله با اتهاماتی چون  خشونت خانگی ، ضرب و شتم در آریزونای آمریکا محکوم شده است.

گزارش های پلیس ایالتی نشان میدهد که متهم در خواب بوده که شوهرش تلویزیون را روشن کرده و باعث شده تا او نتواند  به خاطر صدای بلند تلویزیون بخوابد از این رو  "مریلین "از شدت عصبانیت چکشی را برداشته و به سر شوهرش ضربه زده که چرا او را از خواب ناز بیدار کرده است.

شوهر مریلین به دلیل جراحات وارده در بیمارستان آریزونا تحت نظر پزشکان قرار دارد. همسایگان این زوج که از سر و صدای آنها به وحشت افتاده بودند با پلیس تماس گرفته و درخواست کمک کرده اند.