به گزارش پایگاه خبری نشان :
سه دهه پیش فریدل براون شهروند آلمانی وقتی برای اولین بار به کویر مصر آمد مسحور و عاشق آرامش کویر شد و تصمیم گرفت برای همیشه در آنجا زندگی کند.
فریدل براون که حالا ۷۲ ساله است در آن زمان به احترام الهه موسیقی و رقص مصر خانه‌ای به سبک بادیه نشین‌ها در کویر مصر ساخت.
در وسط خانه فریدل حیاطی قرار دارد که در آن محافل مدیتیشن و رقص برگزار می‌شود. او امیدوار است که بعد از مرگش کسی باشد و بتواند این خانه را حفظ کند.
vxpDDt7dV1V6