به گزارش پایگاه خبری نشان :

سیاست واگذاری سلاح سبک و تجهیزات به ارتش لبنان برای گروگان گرفتن فرماندهان در تصمیم گیری‌ها است تا با تهدید قطع کمک‌ها، سیاست خود را به آنها تحمیل کنند.

دو روز پیش هم ۵۰۰۰ ماسک اهدایی آمریکا توسط ارتش لبنان بین مردم توزیع شد! که کاربران با محاسبه حدود قیمت آن، به ۱۵۰ دلار کمک آمریکا خندیدند.