به گزارش پایگاه خبری نشان :

کشف جسد یک زن در جنوب مکزیک پرده از جنایت یک مرد برداشت.

در جریان تحقیقات پلیس مشخص شد که همسر قربانی به خاطر این که از زنان متنفر بود طی اقدامی وحشتناک همسرش را به قتل رساند و جسدش را پخت و پس از این که نیمی از گوشت بدن او را خورد باقی جسدش را در خیابان رها کرد.

LlxDsmW9yebY

با کشف جسد و انتقال به پزشکی قانونی تحقیقات پلیس در پرونده آغاز شد و همسر وی به عنوان مظنون اصلی شناسایی و دستگیر شد.

متهم در بازجویی مدعی شد که از زنان به شدت متنفر و بیزار است به همین خاطر تصمیم به قتل همسر خود گرفت تا باقی زندگی اش را در آسایش و راحتی زندگی کند.

در حال حاضر با تشکیل پرونده رسیدگی به جنایت متهم آغاز شد