به گزارش پایگاه خبری نشان :

کالبدشکافی، آسیب شدید ریوی در آن‌ها را نشان داده و نتیجه کالبدشکافی حاکی از آن است که علت مرگ آن‌ها ابتلا به کرونا بوده است.

اگرچه هنوز هیچ آزمایشی برای یافتن رد ژنتیکی ویروس کرونا انجام نشده اما "کایران سلیم"، معاون این باغ‌وحش به رویترز گفت که آنان معتقدند این توله‌ببرها قربانی همه‌گیری کرونا شده‌اند که تاکنون جان بیش از ۱۲ هزار نفر را در پاکستان گرفته است.

سلیم گفت: پس از مرگ آن‌ها، باغ‌وحش آزمایش‌هایی را روی همه کارکنان باغ وحش انجام داد و نتیجه آزمایش کرونای شش تن از آنان  مثبت شد، از جمله یک نفر  که ​​مسئول نگهداری از این توله ببرها بود و این امر یافته‌های کالبد شکافی را تقویت می‌کند.

به گزارش ایندیپندنت، وی افزود: توله‌ها احتمالا ویروس را از شخصی که به آن‌ها غذا می‌داد، گرفته بودند.