به گزارش پایگاه خبری نشان :
پسر روانی که در اقدامی هولناک مادرش و یکی از پرستاران بیمارستان را با چاقو مورد حمله قرار داده بود توسط پلیس دستگیر شد.
بنا به گزارش پلیس لوئیزینا متهم 27 ساله چند ساعت پس از حمله به دو زن بازداشت و به چاقوکشی اعتراف کرد.

گزارش های پلیس نشان می دهد که متهم از سربازان آمریکایی فعال در عراق بوده و از زمانی که به خانه بازگشته رفتارهای پرخاشگرایانه داشته و به خاطر حضور در جنگ عراق برای برادرزاده اش مشکلات روحی به بار آمد به همین دلیل به مادرخود در بیمارستان حمله کرده است.

گفتنی است که خوشبختانه مادر این سرباز و پرستار دچار جراحت های خطرناک نشده و تحت نظر پزشک قرار دارند

lTuBauieAOJn