به گزارش پایگاه خبری نشان :

یک سگ ولگرد در شهر بیرمنگام انگلیس به یک زن و دو کودکش حمله کرد.

این زن و کودکانش با کمک مردمی که در خیابان بودند از شر سگ ولگرد خلاص شدند.

حجم ویدیو: 7.69M | مدت زمان ویدیو: 00:01:42