به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از کرایم ، نوه ۱۲ ساله "لیندا الیس "۷۳ ساله هنگامیکه می بیند دو سارق مسلح وارد خانه مادربزرگش شده و با شلیک به پای مادربزرگش قصد سرقت دارند او نیز با شلیک گلوله یکی از مهاجمان را کشت و دیگری را فراری داد.

گزارش های پلیس کارولینای شمالی آمریکا نشان میدهد که با شروع تیراندازی در ساعت ۱ بامداد روز یکشنبه ماموران پلیس خود را به خانه این زن ۷۳ ساله رسانده و پیرزن را به بیمارستان منتقل کرده اند.سخنگوی پلیس واکنش شجاعانه نوه ۱۲ ساله که هویتش فاش نشده ستود این در حالی است که جستجو برای دستگیری دومین سارق فراری ادامه دارد.