به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، متهم"توماس لامار وایت"۵۵ ساله محکوم شده که همسرش را به حدی کتک زده که وی راهی بیمارستان شده است.

توماس پس از دستگیری ادعا کرد که همسرش هنگام مسابقات فونبال مورد علاقه اش کانال را تغییر داده تا برنامه مورد علاقه خود را ببیند اما این موضوع او را به حدی عصبانی کرده که به جان همسرش افتاده و هنگامیکه همسرش برای دفاع از خود مشتی به سمتش رها کرده عصبانیتش بیشتر شده و شدت ضربه ها را افزایش داده است.

ماموران پلیس می گوید پس از ورود به خانه این زوج خون همه جا در دیوار و کف زمین به چشم می خورد این مرد وحشی به جرم ضرب و شتم دستگیر و با قرار وثیقه ۱۵۰۰۰ دلاری راهی زندان شده است.