به گزارش پایگاه خبری نشان :

باشگاه خبرنگاران:  والدین چینی می‌توانند از خدمت عموی شیطانی استفاده کنند تا کودکان خود را بترسانند و آن‌ها را وادار به اطاعت از خود بکنند. والدین با پرداخت هزینه این خدمت را از آن خود می‌کنند. لو چنگ جون، از شهر لیشوی، استان ژجیانگ چین، در نقش عمو شیطانی ظاهر می‌شود و با ترساندن کودکان کسب درآمد می‌کند. او با کودکانی که از خوردن وعده‌های غذایی خودداری می‌کنند و زود به رختخواب نمی‌روند، صحبت می‌کند و آن‌ها را تهدید می‌کند که اگر این کارها را انجام ندهد آن‌ها را می‌ترساند. او مبلغی را از والدین کودکان می‌گیرد و فیلم‌های خاصی را برای هر یک از بچه‌ها ضبط می‌کند که در آن هر یک از آن‌ها را به نام خودشان صدا می‌زند و آن‌ها را تهدید می‌کند که اگر به حرف والدینشان گوش ندهند، به سراغ آن‌ها می‌رود.

در یکی از فیلم‌ها عموی شیطانی دیده می‌شود که می‌گوید: شما باید زباله‌ها را در سطل آشغال بیندازید، آیا این را نمی‌دانید؟ اگر از والدین خود اطاعت نکنید، شما را اذیت می‌کنم. او کودکی دیگر را تهدید کرد و چنین گفت: اگر تکالیف خود را انجام ندهی، غذا نخوری یا به رختخواب نروی، من تو را می‌دزدم. یکی از استفاده‌کنندگان از خدمات عموی شیطانی در صفحه خود گفت: پسر سه ساله من در نگاه اول ترسید و بلافاصله مطیع شد.  مخاطبان این خدمت به دو گروه تقسیم شدند. گروهی از روش‌های موثر او تعریف و تمجید می‌کردند، در حالی که دیگران نسبت به آسیب‌های روانی که ممکن است به کودکان وارد شود هشدار دادند.