به گزارش پایگاه خبری نشان :

لطیفه دختر حاکم دبی با انتشار یک فیلم از ربوده شدن خود از سوی یک گروه ناشناس خبر داد.

دختر حاکم دبی اعلام کرده که مانند یک گروگان در یک ویلای ناشناس نگهداری می شود و گویی که تحت بازداشت است.

دختر حاکم دبی با اشاره به اینکه در این ویلا زندانی شده، افزود: نیروهایی که یونیفرم پلیس بر تن داشتند به من گفته اند که تا آخر عمرم زندانی خواهم بود.

تمام در و پنجره ها به روی دختر حاکم دبی بسته شد

وی با اشاره به اینکه به شدت از سلامت جانی خود نگران است، افزود: آنها همه درها و پنجره ها را بسته اند، هم اکنون پنج نیروی امنیتی در داخل و دو نیروی امنیتی نیز در خارج هستند.