به گزارش پایگاه خبری نشان :

سومین مرحله یارانه کمک معیشتی کرونا ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز می شود.

این یارانه برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هر نفر ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان و برای دیگر افراد ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان است.