به گزارش پایگاه خبری نشان :

کاشف واکسن کرونا: ویروس کرونا تا 10 سال آینده مزاحم بشر است

پروفسور "اوغور شاهین" کاشف واکسن کرونا و بنیانگذار موسسه واکسن‌سازی "بایون تک " آلمان معتقد است ویروس کرونا تا 10 سال آینده یکی از جدی‌ترین معضلات زیست اجتماعی بشر خواهد ماند.